Co je dobré vědět

Kancelář bez omezení
Služby v oblastech Informačních technologií a počítačové bezpečnosti
Kontaktujte nás
+420720752390

Jak Google chrání Vaše soukromí

Kdo je vlastníkem dat, jež organizace nahrávají na Google Apps?

Stručně a jasně – Google nevlastní vaše data. Nemusíme přemýšlet nad tím, zda data patří instituci, která se ve službě Apps zaregistrovala, nebo jednotlivému uživateli (to je záležitost vás dvou). Bezpečně víme jen to, že data nepatří nám.
Data, která zadáváte do našich systémů, jsou vaše a podle našeho názoru by to tak mělo i zůstat. Z toho podle nás vyplývají následující tři zásadní skutečnosti:
  1. Vaše data nebudeme sdílet s žádným dalším subjektem. Výjimku tvoří případy popsané v našich zásadách ochrany soukromí
  2. Vaše data budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete sami chtít. 
  3. A konečně, i když se rozhodnete použít službu Google Apps ve spojení s nějakou službou třetí strany nebo její používání ukončit, měli byste mít možnost vzít si svá data kamkoli s sebou.

Umožňuje společnost Google přístup k datům mé organizace třetím stranám?

Společnost Google smí sdílet informace se třetími stranami pouze v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí a vaší zákaznickou smlouvou. Společnost Google nesdílí s třetími stranami soukromý obsah uživatele, jako jsou e-maily nebo osobní údaje, ani jim tento obsah neodhaluje, kromě případů, kdy to vyžaduje zákon (viz přehled o transparentnosti informací Google Transparency Report), kdy o to požádal sám uživatel či administrátor systému, nebo za účelem ochrany našich systémů. Mezi takové výjimky patří požadavky uživatelů, aby pracovníci uživatelské podpory společnosti Google prověřili jejich e-mailové zprávy kvůli diagnostice problémů, situace, kdy kontrolu e-mailů od společnosti Google vyžaduje zákon, a dále situace, kdy jsme nuceni odkrýt osobní údaje, protože máme vážné důvody domnívat se, že je to nutné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Google, jejích uživatelů a veřejnosti.
Úplné informace najdete v části Informace, které sdílíte vy v našich zásadách ochrany soukromí.

Probíhá u uživatelských dat nějaké skenování nebo indexování?

Abychom mohli zajišťovat některé základní funkce služeb Google Apps, skenují a indexují naše automatizované systémy některá uživatelská data. Například:

  • E-maily jsou skenovány kvůli filtrování spamu a odhalování virů. 
  • Prioritní pošta (funkce služby Gmail) skenuje e-mailové zprávy, aby určila, které zprávy mají být považovány za důležité a které za nedůležité. 
  • Pokud používáte Google Apps (bezplatnou verzi), jsou e-maily skenovány proto, abychom mohli za určitých okolností zobrazovat kontextově cílenou reklamu. Poznámka: Jsou-li vypnuty reklamy, pak ve službě Google Apps pro vzdělávání a pro firmy skenování a zpracování obsahu s cílem zobrazovat reklamy neprobíhá. 
  • Některá uživatelská data, například dokumenty a e-mailové zprávy, jsou skenována a indexována kvůli tomu, aby mohli uživatelé soukromě vyhledávat informace ve svém účtu Google Apps.
Jinými slovy, uživatelský obsah ve službě Google Apps skenujeme a indexujeme proto, abychom mohli uživatelům poskytovat funkce, ze kterých mají přímý užitek, nebo abychom posílili zabezpečení našich systémů. Data ve službě Google Apps nejsou součástí obecného indexu pro vyhledávání na adrese google.com kromě případů, kdy se uživatel rozhodne některé informace sám zveřejnit.

Důležitá poznámka: 
Naše procesy skenování a indexování jsou plně automatizované a fungují zcela bez zásahu člověka. Úplné informace naleznete v podrobných článcích Zásady ochrany soukromí a Principy ochrany osobních údajů a ve smluvních podmínkách služeb Google Apps (Google Apps, Google Apps pro firmy a Google Apps pro vzdělávání).

Jak dlouho uchovává společnost Google data mé organizace?

Domníváme se, že uživatel má mít plnou kontrolu nad svými daty. Společnost Google uchovává několik záložních kopií uživatelského obsahu, aby bylo možné obnovit uživatelská data a účty v případě, že se vyskytnou chyby nebo dojde k selhání systémů. Pokud nás požádáte o smazání zpráv a obsahu, vyvineme přiměřené úsilí, abychom během obchodně přiměřené doby odstranili informace z našich systémů. Další informace

Jak společnost Google nakládá s nežádoucím obsahem?

Společnost Google blokuje zobrazování malwaru, pornografie, dětské pornografie, obsahu chráněného autorskými právy nebo ochrannou známkou, jestliže na takový obsah upozorní třetí strana nebo když takový typ obsahu odhalí na serverech Google naše systémy.
V případě, že je obsah takto zablokován, kontaktuje společnost Google primárního administrátora účtu.

Používáme-li Google Apps, splňuje naše organizace směrnice o ochraně dat Evropské komise?

Společnost Google dodržuje principy ochrany osobních údajů amerického programu Safe Harbor, které se týkají oznamování, výběru, dalších přenosů, zabezpečení, datové integrity, přístupu a prosazování, a je zaregistrována v programu Safe Harbor amerického Ministerstva obchodu.
Obecně vzato musí organizace samy posoudit, zda používání služby Google Apps splňuje předpisy, které se na ně vztahují.

Kde najdu další informace o zásadách ochrany soukromí společnosti Google?


Jakými nástroji Vás Google chrání

Google se vás usilovně snaží chránit při každém vašem pohybu na internetu.

Seznamte se s nástroji a postupy, které chrání vás a vaše data

Google doporučuje bezpečné chování na Internetu

Chraňte svou rodinu na Internetu

Poznejte svůj web Co je to vlastně prohlížeč?

Google o bezpečném používání Internetu

Stručné tipy a návody, jak se na internetu pohybovat bezpečně.

Osvojte si jednoduché kroky pro vlastní bezpečnost